Start
Het bestuur
Presentatie
Presentatie
Presentatie
Sponsor info
Presentatie

Welkom op de website van bksmash.nl

  

informatie

  

Opzeggen Lidmaatschap

Ja, ik wil kennis maken met badminton

Stuur een mail naar:

 

en geeft de dag(en) op wanneer je wilt komen badmintonnen.

Klik op de knop om een mail te sturen

ineke broekhoven

Opzeggen lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, één maand voor het verstrijken van het jaar, via:

Hans Slikboer

Kinderdijk 44

4331 HG Middelburg

(Postbank: 33.97.580)

De afmelding gaat pas in na schriftelijke bevestiging van het bestuur.